Äänestykset

Tässä osiossa tutustumme äänestysprosessiin.

Kun olet luonut kokouksen, tarkista, mistä asioista kokouksessa on tarkoitus päättää. Osassa äänestettävistä asioista äänestysvaihtoehdot voivat olla tiedossa jo etukäteen, osassa vaihtoehdot selviävät vasta kokouksessa.

Mikäli äänestysvaihtoehdot ovat tiedossa, voit luoda äänestykset jo etukäteen. Tällöin osallistujien on mahdollista jättää äänensä ennakkoon kokouslinkin kautta. Myös ne äänestykset, joiden kaikki vaihtoehdot eivät ole tiedossa ennen kokousta voi luoda valmiiksi. Lisää äänestysvaihtoehtoja voi täydentää lennosta ennen kuin avaa äänestyksen kokouksessa.

Äänestyksen luominen

Kun luot äänestyksen, Viilulla on tarjota useita valmiita äänestyspohjia. Voit valita niistä sopivan tai säätää äänestyksen asetukset omiin tarpeisiisi sopiviksi.

Luodessasi äänestystä tarvitset äänestykselle otsikon. Tarvittaessa voit lisätä äänestykselle pidemmän kuvauksen. Äänestykselle voi lisätä niin monta vaihtoehtoa kuin on tarpeen Lisää vaihtoehto -napista.

Tehtävien valintojen lukumäärä

Voit määrittää, kuinka montaa vaihtoehtoa äänestäjä voi valita. Useamman vaihtoehdon valitseminen tulee tarpeeseen esimerkiksi hallitusta valitessa. Jos yhtiöjärjestyksessä hallituksen jäsenten maksimimäärä on viisi, valittavien vaihtoehtojen maksimimääräksi tulee asettaa 5.

Sallimalla äänten keskittämisen äänestäjä voi valita vähemmän vaihtoehtoja kuin maksimimäärä olisi. Tällöin äänestäjä voi esimerkiksi antaa hallitsemallaan äänimäärällä etumatkaa omalle suosikilleen hallituksen jäsenistä äänestettäessä.

Äänten painoarvo

Äänten painoarvo on oletuksena osakeryhmäkohtainen. Kun taloyhtiön huoneistoihin on liitetty osakemäärät, Viilu laskee äänestyksen tuloksen suoraan nimenhuudossa ilmoitettujen tietojen mukaan, huomioiden myös valtakirjat.

Mikäli äänestys on neuvoa-antava tai halutaan antaa myös asukkaille mahdollisuus kertoa kantansa, äänten painoarvoksi voi valita myös Käyttäjäkohtaisen. Tällöin jokaisella äänestäjällä on yksi ääni. Tämä äänestyspohja sopii myös hallituksen kokouksiin.

Äänestyksen anonymiteetti

Oletuksena jokainen Viilulla toteutettu äänestys on suljettu lippuäänestys. Halutessasi voit mahdollistaa myös äänestäjien henkilöllisyyden näkymisen.

Ennakkoäänestäminen

Voin avata äänestyksen heti sen luotuasi. Tällöin osallistujat pääsevät kutsulinkin kautta jättämään äänensä ennakkoon itse valitsemanaan ajankohtana. Voit myös avata äänestyksen vasta kokouksessa, jolloin äänestys tulee näkyviin osallistujille vasta kun saavutte esityslistassa oikeaan kohtaan.

Äänileikkuri

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti äänileikkuria saatetaan tarvita, jos yksittäisella osakkaalla on huomattava osa äänivallasta kokouksessa. Tutustu yhtiöjärjestykseenne ja päätä äänileikkurin käytöstä. Jos äänileikkkuri sallitaan, se osaa aktivoitua automaattisesti jos havaitsee äänestäjällä huomattavan suuren äänimäärän.

Äänestäminen

Kun kokous etenee äänestystilanteeseen, voit avata aiemmin luomasi äänestyksen. Tarvittaessa voit vielä lisätä äänestysvaihtoehtoja, esimerkiksi hallitukseen ehdolle asettuvia.

Osallistujat voivat äänestää omilta laitteeltaan, olivat he sitten kokouksessa läsnä tai etänä. Mikäli kokouksessa on paikan päällä henkilöitä joilla ei ole mahdollista käyttää omaa laitettaan, on mahdollista kirjata äänet Kioskimoodissa. Kioskimoodi sopii myös isännöitsijälle ennakkoäänten kirjaamiseen.

Kioskimoodissa äänestäminen

Voit aktivoida kioskimoodin äänestysnäkymän Äänestykset-välilehden alalaidasta.

Kioskimoodi aukeaa. Kun kaikki halukkaat ovat äänestäneet kioskimoodissa, vois sulkea näkymän oikeasta yläreunasta.

Äänestettyään äänestäjä painaa lopuksi Olen valmis -nappia. Viilu palaa kioskimoodin alkunäkymään. Seuraava!

Tulokset

Sulje äänestys saadaksesi lopulliset tulokset. Alhaalta oikealta pääset lataamaan tulokset excel-muodossa. Halutessasi voit myös ladata äänestysliput. Tällöin saat excel-tiedoston yksittäisistä äänimääristä, joilla kutakin vaihtoehtoa on äänestetty.

Last updated