Keskustelut

Keskusteluissa voit lähettää viestiä esimerkiksi isännöitsijälle, muulle hallitukselle tai koko taloyhtiölle. Koko taloyhtiön keskustelussa viestit näkyvät kaikille asukkaille ja osakkaille. Viestejä voi tarvittaessa poistaa kirjoittaja itse tai hallituksen jäsenet.

Hallituksen käytössä on peruskanavien lisäksi hallituksen yhteinen keskusteluryhmä sekä hallituksen ja isännöitsijän yhteinen keskusteluryhmä. Tarvittaessa hallitus voi myös luoda uusia keskusteluryhmiä esimerkiksi projektitiimeille, taloyhtiön eri taloille tai vaikka remonttitiedotusta varten.

Kun osakas tai asukas lähettää hallitukselle viestin, se tulee hallitukselle sähköpostitse. Pian ilmestyvässä päivityksessä hallitus pääsee tarkastelemaan näitä myös Keskustelu-osiossa.

Last updated